Enveros

O projektu

EnVeROS (Environmental Education through Roadkill Observation Systems) je vzdělávací projekt financovaný v rámci programu Erasmus+ s cílem zvýšit povědomí mezi veřejností a především mezi mladými dospělými o problematice srážek motorových vozidel s volně žijícími živočichy na Kypru, v Česku a v provincii Bolzano (Itálie). V první fázi projektu bude připraven moderní a inovativní e-learningový kurz pro zvýšení znalostí veřejnosti o místním životním prostředí, problematice srážek se zvířaty a bezpečnosti na silnicích. Ve druhé fázi bude vyvinuta mobilní aplikace pro sběr kadáverů, kterou bude moci používat široká veřejnost. Finální fáze je cílena na jednotlivé partnerské regiony s cílem lépe porozumět srážkám s volně žijícími živočichy, kdy bude doporučen výukový postup, který bude poté přenositelný do jiných regionů.
Menu