V angličtině se případy silniční mortality živočichů označují termínem Roadkill (American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. (2011)). Může se jednat souhrnně o všechny živočichy, kteří se pohybují po vozovce (AVC, animal-vehicle collision) nebo o specifickou skupinu volně žijících živočichů (WVC, wildlife-vehicle collision) (Van der Ree, Smith, & Grilo 2015).

Roadkill v současnosti představuje závažný environmentální, socioekonomický, zdravotní, ale též dopravně-bezpečnostní problém (Conover et al. 1995, Groot- Bruinderink and Hazebroek 1996, Forman and Alexander 1998, Coffin 2007), jehož následkem jsou také úmrtí a těžká zranění řidičů a posádek dopravních prostředků po celém světě v řádech tisíců za rok (Bissonette and Kassar 2008, Gordon 2009).

Dopravní infrastruktura a pohyb na ní ovlivňují populace volně žijících živočichů několika způsoby: zvyšují přirozenou mortalitu, omezují volný pohyb, rozdělují populace a snižují rozsah dostupných biotopů, čímž limitují možnosti pro vyhledávání potravy a úkrytů (Grillo et al. 2010). Tento konflikt mezi volně žijícími živočichy a lidskou populací představuje v současnosti významný faktor v udržitelné koexistenci mezi lidskou společností a životním prostředím (Grilo et al. 2009, 2010, Blackwell et al. 2016). Například každoročně je v Evropě zabito v důsledku dopravy mezi 10 – 100 miliony ptáků a savců (LIFE Strade, 2015).

Kolize s živočichy jsou ovlivněny třemi skupinami příčin: lidskou, kdy závisí na jednání řidičů vozidel, chováním živočichů u silnic a charakterem prostředí v místech konfliktů (Christie & Nason, 2003).

Seznamování veřejnosti s těmito fakty pomůže zvýšit povědomí o této problematice v partnerských regionech a následně též ke snížení počtu AVC.

Menu