Erasmus+ je program financovaný EU k podpoře vzdělávání, školení a sportovních aktivit. Je složen ze tří hlavních činností „Key Actions“ a dvou dílčích. Projekt Enveros je částí KA 2: Spolupráce za účelem inovací a výměny dobré praxe. Nad implementací programu Erasmus+ dohlíží Evropská komise.

 

Menu