Ο όρος Roadkill περιγράφει τα εναπομείναντα μέρη ενός ζώου ή των ζώων που θανατώθηκαν στο οδικό δίκτυο από μηχανοκίνητα οχήματα (American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. (2011)). Αυτά τα ζώα είναι θύματα μιας αποκαλούμενης σύγκρουσης ζώου-οχήματος (AVC) ή Σύγκρουσης άγριας ζωής- οχήματος (WVC) (Van der Ree, Smith, & Grilo, 2015).

Αυτά τα φαινόμενα αποτελούν σοβαρό περιβαλλοντικό, κοινωνικοοικονομικό, υγειονομικό και κυκλοφοριακό ζήτημα σε ολόκληρο τον κόσμο (Conover et al 1995, Groot-Bruinderink και Hazebroek 1996, Forman και Alexander 1998, Coffin 2007), σκοτώνοντας χιλιάδες και τραυματίζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ετησίως σε όλο τον κόσμο (Bissonette και Kassar, 2008, Gordon 2009).

Οι δρόμοι και η κυκλοφορία επηρεάζουν την άγρια ​​ζωή με διάφορους τρόπους. Σε ορισμένα ζωικά είδη, αυξάνεται η θνησιμότητα, περιορίζεται η κινητικότητα, κατακερματίζονται οι πληθυσμοί και μειώνεται τόσο η ποσότητα όσο και οι ποιότητα των οικοτόπων, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της τροφής, του καταφυγίου και του διαθέσιμου χώρου, όλα θεμελιώδη για την επιβίωση των ειδών (Grillo et al. 2010). Η σύγκρουση της άγριας ζωής με τα οχήματα αντιπροσωπεύει μία από τις πλέον αναδυόμενες συγκρούσεις μεταξύ του ανθρώπου και της άγριας ζωής και τον σημαντικότερο παράγοντα που συμβάλλει στη συνύπαρξη ανθρώπου-φύσης (Grilo et al., 2009, 2010, Blackwell et al., 2016). Σε όλη την Ευρώπη 10 – 100 εκατομμύρια πτηνά και θηλαστικά σκοτώνονται κάθε χρόνο σε τροχαία ατυχήματα (LIFE Strade, 2015)

Τα ατυχήματα με τα ζώα σχετίζονται με τρεις κύριες κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία αφορά τον άνθρωπο ή τον οδηγό, δεύτερη κατηγορία τα ζώα και τρίτη κατηγορία τον χώρο των ατυχημάτων (Christie & Nason, 2003).

Η διδασκαλία και η εκπαίδευση των ανθρώπων ως προς αυτά τα θέματα και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την τοπική κατάσταση των συγκρούσεων των ζώων με τα οχήματα (AVC), θα συμβάλουν στην μελλοντική μείωση του αριθμού των συγκρούσεων των ζώων με τα οχήματα (AVC) σε περιοχές των εταίρων του έργου EnVeROS.

Μενού